Obchodné podmienky

 
Fakturačné údaje:
JUNGER s.r.o
Holíčska 3156/21
851 05 Bratislava
DIČ: 2121406111
IČO: 53545524

Upozornenie: Podľa zákona platí zákaz predaja elektronických cigariet a tabaku osobám mladším ako 18 rokov!

Všeobecné ustanovenia

Kupujúci potvrdením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim.
Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

Objednávka a kúpna zmluva

Elektronická objednávka musí obsahovať všetky potrebné údaje:

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
Vykonaním elektronickej objednávky kupujúci čestne prehlasuje, že je starší ako 18 rokov.
Objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.
Za uzavretie kúpnej zmluvy sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim.
Každá riadne vyplnená objednávka sa považuje za záväznú.
Predávajúci informuje kupujúceho automatickým vygenerovaným emailom o prijatí aj odoslaní objednávky.
V prípade objednávky v hodnote nad 170,-euro si predávajúci vyhradzuje právo požadovať potvrdenie objednávky.Zrušenie objednávky :

Je možné čo najskôr po objednaní a to e-mailom na našu adresu junger68@gmail.com .

Dodanie tovaru

Tovar, ktorý je označený, že je SKLADOM a je objednaný do 12:00 hod.  v pracovné dni, je expedovaný v ten istý deň. Tovar je doručený do 24 hodín od expedovania v praconé dni a to pondelok až piatok mimo sviatkov.  
Doba vybavenia objednávky obsahujúcej tovar, ktorý nie je skladom, zvyčajne trvá 2-14 dní v závislosti od dostupnosti tovaru u dodávateľa.
V prípade, že tovar nie je dostupný u dodávateľa, informuje predávajúci čo najskôr kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy (Vrátenie nepoužitého tovaru)

Spotrebiteľ, ktorý zakúpil tovar inak ako osobne a bolo mu doručené ľubovoľnou prepravnou službou, má v súlade s Občianskym zákonníkom právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Pre odstúpenie od zmluvy je potrebné písomne aj emailom dodávateľovi oznámiť odstúpenie od zmluvy a potom zaslať dodávateľovi kompletný tovar v nepoškodenom obale, bez známok používania.

Ak sa k tomu rozhodnete, prosíme emailom a písomne nás kontaktujte a uveďte, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla Vášho účtu či adresou pre vrátenie peňazí.
V prípade, že ste už tovar prevzal(a), zašlite ho spolu s dokladom (dodacím listom) o kúpe späť na našu adresu
Tovar musí byť zaslaný na našu adresu na vlastné náklady a v uvedenej lehote.
(Odstúpenie od zmluvy musí byť doručené predávajúcemu pred uplynutím tejto lehoty).
Neposielajte tovar na dobierku a odporúčame Vám tovar poistiť.
Po skontrolovaní tovaru Vám príde oznámenie, či bude Vašej žiadosti o vrátenie tovaru vyhovené.
Predávajúci najneskôr do 30 dní zákazníkovi vráti späť zaplatenú finančnú čiastku vopred dohodnutým spôsobom.
Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy, ak tovar vykazuje zjavné používanie a opotrebenie.


Spôsoby dodania tovaru a platby za tovar

viď. sekcia Doprava a platba

Záruka a reklamácie :

viď. sekcia: Záručné podmienky a reklamácie

Ochrana osobných údajov

Predávajúci spracováva osobné údaje zákazníkov v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, v platnom znení. Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.